Töised asjad

Tegusid teevad inimesed, vahetuvad lipud, tiitlid ja uksesildid. Siin on kokku võetud Pro Mare asutajate olulisemad tööd alates sihipäraste  merelkäikude algusest  1989ndal aastal. Läbi selle aja on lisaks enda ettevõtmistele toimetatud ka Eesti Jahimeeste Seltsi, Eesti Loodusmuuseumi, Tartu Ülikooli, Eesti Mereistituudi, Eestimaa Looduse Fondi, Vilsandi Rahvuspargi, Looduskaitsekeskuse ja Keskkonnaameti tiibade alt.  Mõnda neist tänuväärset tuge pakkunud organisatsioonidest ei ole täna enam iseseisvana toimetamas. Et seda mitmekesist  ajalugu koos hoida ja edendada tuli Pro Mare.

 • Hall ja viigerhüljeste süstemaatiliste vaatluste käivitamine Eestis 1989
 • Esimene kaasaegne vaatluslend viigerhüljeste loenduseks  Liivi lahe jäält (1994, Härkönen jt. 1998)
 • Mereimetajate seire Eestis alates 1990 aastast
 • Hallhüljeste poegimise uuringud soojadel talvedel koostöös Soome WWFi hülgetöörühma ja Soome jahinduse ja kalanduse instituudiga. Peamised tulemised  kokku võetud Mardi magistritöös (Jüssi 1999)
 • Koostöö mitmete loodusfilmi loojatega hüljeste ja Eesti loodusväärtuste dokumenteerimisel – Östbom Filmbild (Rootsi), NDR Ostseereport (Saksa), ETV
 • Viigerhüljeste märgistamine satelliitmärgistega Väinameres koostöös Rootsi WWFi ja NRMiga (Härkönen jt. 2008)
 • Norra- Eesti ühisekspeditsioon keskkonnamürkide mõju määramiseks hallhüljeste poegadele  koostöös NTNU-ga  (Trondheimi Ülikool, Sormo jt. 2003, 2005)
 • Hallhülge DNA uuringud koostöös Rootsi Loodusloomuuseumiga (Graves jt. 2009)
 • Hallhüljeste foto-ID – asurkonna suuruse ja loomade liikumise uuring kasutades karvamustreid loodusliku märgisena (koostöös NRMi ja WWFiga …2000)
 • Baltic Seals ’99 Läänemere rahvusvaheline hülgekonverents PärnusTegevuskavad hallhüljeste ja viigerhüljeste kaitseks Eestis aastatel 2001-2005 (Jüssi ja Jüssi 2001) ja aastateks 2013 -2017
 • Ettepanekud hüljeste kaitsealade loomiseks, merekaitsealade kaitseeeskirjade koostamine
 • Film “Harmaahylkeen laulu” (Mandart Productions/Juha Taskinen) Ühisekspeditsioon Kaspia hülge sesundi uurimiseks- Caspian International Seal Survey  (2004 -… , koostöös Leedsi Ülikooli, NRM, Peterburi Ülikooliga)
 • Hallhüljeste märgistamine EU LIFE prokjektis Merekaitsealad Läänemere idaosas 
 • Suure Väina püsiühenduse keskkonnamõjude hindamiseks viigerhüljeste elupaigavajaduste elgitamine
 • Liivi laht kui tuuleenergia ressurss – viigerhüljeste telemeetria (Interreg GORWIND)
 • Pringlite akustiline uuring Läänemeres – SAMBAH
 • Viigerhülged Soome lahes –Soome lahe aasta 2014
 • EU LIFE Läänemere seire arendusprojekt HELCOM BALSAM
 • NEMA – uued meetodid mereelustiku seireks (NorwayGrants-EEA)
 • Kalastiku ja imetajate inventuurid mitmetele merelade kasutuse  keskkonnamõjude hindamistele
 • Teaduslikud ja tehnilised allvetööd
 • arvukad ettekanded merekeskkonna ja elustiku kaitsest